2024 Yılında Uygulanacak Emlak Vergisine Esas Değerler

2023 yılına ait emlak vergisine esas değerler, bir önceki yıla göre yeniden değerleme nispetinin yarısı olan % 29,23 (yirmi dokuz virgül yirmi üç) oranında artmıştır. Tahakkuk eden emlak vergisinin % 10’u nispetinde ayrıca “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı” tahakkuk ettirilmekte ve ilgili belediyece emlak vergisiyle birlikte tahsil edilmektedir. Kanunlar veya diğer kamu düzeni koyan mevzuatla tasarrufu kısıtlanan bina arsa ve arazinin emlak vergisi, kısıtlamanın devam ettiği sürece 1/10 oranında tahsil olunmaktadır.