Image Alt

User Agreement

Bu formda verdiğim kişisel bilgilerimin, Geyikli Grup’a bağlı olduğu kurumlar ve işbirliği içinde olduğu kurum ve çözüm ortaklığı yaptığı firmaların her türlü pazarlama faaliyetleri, kampanyaları, SMS ve mail bildirimleri, reklamları ve iletişim çalışmaları , sosyal medya uygulamalarında dahil kullanmasına, saklanmasına ve paylaşımına, şahsımla bu kanallar üzerinden iletişim kurulmasına muvafakat ediyor ve izin veriyorum. Müşteri kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinin devam etmemesini ve veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse bu talebini info@geyikligrup.com adresinden veya 0212 909 92 94 numaralı çağrı merkezinden iletebilir ve üyeliğini iptal edebilirsiniz. Bizi tercih ettiğini için teşekkür ederiz.

Leave a message, let us call you!