Yasal Kira Artış Oranı Nedir?

Konut ve çatılı işyeri kirası sözleşmelerinde belirli süreli kiralamalar için uzayan yeni kira döneminde geçerli olacak kira bedelinin belirlenmesi hususu TBK m. 344 hükmü ile düzenlenmektedir.

Yeni kira döneminde geçerli olmak üzere belirlenen kira bedeli, bir önceki kira dönemi uygulanan kira bedeli üzerinden kira artış oranı uyarınca yapılacak arttırım ile hesaplanmaktadır.

Kira artışı hesaplama hususu, TBK m. 344 hükmü ile üç fıkrada incelemektedir:

  • Taraflar arasında anlaşma bulunması halinde yasal kira artış oranı
  • Taraflar arasında anlaşma bulunmaması halinde yasal kira artış oranı
  • 5 yıldan uzun süreli veya 5 yılın sonunda uzayan kira sözleşmelerinde yasal artış oranı